Lös tvister som egenföretagare

Som egen företagare behöver du hålla koll på många olika aspekter i att driva verksamhet. Du behöver inte bara se till så att bokföringen och deklarationen sköts på ett bra sätt, Du är också ansvarig för att din marknadsföring är korrekt och att kunderna är nöjda med dina tjänster eller produkter. När du arbetar inom ett eget företag kan du också behöva ha bra och säkra avtal för att undvika tvister.

Om det uppkommer kommersiella tvister i ditt företag kan du kontakta Magnussons grupp avsedd för tvistlösning. De agerar regelbundet biträde, både i Sverige och i internationella skiljeförfaranden, inom förvaltningsdomstol och allmän domstol. De ger också lösningsorienterad och proaktiv rådgivning inför olika affärsmässiga beslut och när kommersiella avtal ska ingås. Magnusson har ett stort globalt partnernätverk vilket ger dem tillgång till en gränsöverskridande kompetens gällande utländsk rätt.

När tvister uppkommer

Tvister kan uppkomma om en affärspartner, leverantör, konkurrent eller kund inte är överens med ditt företag om något. Exempel kan vara tvister gällande marknadsföring, skadestånd eller betalning. Tvister kan lösas på flera olika sätt. I vissa fall går det att ansöka om handräckning eller betalningsföreläggande. När detta inte är ett alternativ behöver tvisten lösas i skiljenämnd, domstol eller via medling.

Skicka betalningspåminnelse

Om någon av dina kunder inte har betalat i tid kan du skicka en betalningspåminnelse till vederbörande. Då behöver du känna till de regler som finns kring dröjsmålsränta, påminnelseavgift och förfallodag. Om du fortfarande inte får betalt trots att du skickat betalningspåminnelse kan du använda dig av ett inkassoföretag som hjälper dig att driva in din skuld. Du har också möjlighet att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogdemyndigheten som hjälper dig att få betalt. Ett betalningsföreläggande går att använda för att driva in de flesta sorters skulder.

En annan form av tvist som kan uppkomma är när din leverantör inte inkommer med de produkter ni har kommit överens om. Då kan du ansöka efter handräckning via Kronofogdemyndigheten som assisterar i att få den beställda varan. Handräckning går också att använda för att ta tillbaka en vara, fullgöra ett avtal eller avhysa någon.

Viktigt för verksamhetens ekonomi

Att använda dig av de här olika metoderna kan göra stor skillnad för din företagsekonomi. Verksamhetens likviditet är starkt beroende av att kunden betalar sina fakturor i tid, och du behöver även få in rätt produkter från leverantörer för att kunna hålla ett bra lager som kunderna kan handla från. Om motparten bestrider gällande beslut kring betalningsföreläggande behöver tvisten lösas i domstol. Det kan också vara nödvändigt att väcka talan i domstol om du vill förbjuda en annan part att marknadsföra sina tjänster eller produkter på ett särskilt sätt, eller om du vill få ut skadestånd.

Rekommenderade artiklar