Tuffare lånekrav tros ge en stabil fastighetsmarknad

I Sverige finns en tanke om att fastigheter är så bra investeringar att man aldrig riktigt behöver oroa sig för en förlust. Historiskt sett har både de privata och kommersiella fastigheterna ökat i värde, och det är troligt att de också kommer fortsätta göra det på sikt. Men några garantier för värdeökning finns aldrig och i det korta loppet kan bostads- och fastighetsmarknaden dippa.

Kapitaltäckningskrav ska motverka jätteförluster

För att motverka omfattande konsekvenser av en marknadsdipp föreslår Finansinspektionen att ett så kallat kapitaltäckningskrav ska införas, vilket du kan läsa om i en artikel på myndighetens webbplats. Kravet skulle innebära att fastighetsbolagen får tuffare lånekrav, då både de och bankerna måste kunna garantera att ett visst belopp är avsatt för eventuella förluster.

Kravet tros medföra ökad stabilitet

Det finns två sidor av myntet: Å ena sidan skulle bolagen inte kunna låna lika obehindrat som förut. Å andra sidan skulle risken att ådra sig för stora lån minska drastiskt. Det ger en stabilare fastighetsmarknad, liksom en tryggare bankverksamhet. Om Sverige skulle drabbas av en ekonomisk kris – såsom av en inflation – skulle marknaden klara förändringen bättre.

Småsparare har investerat i fastigheter

Många av småspararna i Sverige har mer eller mindre investerat i fastighetsmarknaden. Dels äger många sin egen bostad, dels har många fastighetsaktier eller -fonder i sina portföljer. Balder, Catena och SBB är exempel på olika börsnoterade fastighetsbolag som sparare investerat i, och där gemene man vinner på om marknaden förblir stabil.

Olika sätt att klara kapitaltäckningskravet

För merparten av de stora fastighetsbolagen finns sätt att klara kapitaltäckningskraven. De kan nämligen få kapital från flera håll. För de medelstora och små bolagen kommer däremot andra lösningar behövas. Exempelvis kan man behöva söka finansiering via digitala tjänster för fastighetsfinansiering och där många aktörer går samman för att ro projektet i land.

För den vanliga småspararen kommer det eventuella kapitaltäckningskravet troligen, och sammanfattningsvis, innebära en ökad finansiell trygghet.

Rekommenderade artiklar